Kullanıcı Adı:(Email)

Şifre

Kullanıcı Adımı Hatırla

Şifrenizi Unuttuysanız Yardım

Öğrenme Kaynakları Merkezi

Tarihçe

 

Ekim 2010
EÜTF Yönetim Kurulu, EÜTF SoruBank®sisteminin ilk üç yıl Blok ve Gelişim sınavlarında kullanılması kararı aldı.
EÜTF SoruBank® kısa tanıtım yazısına ulaşmak için TIKlayınız.

Haziran-Temmuz 2010

EÜTF SoruBank®sistemi 3. Sınıf Hayatın Evreleri (E4B4) bloğunda pilot olarak uygulandı. E4B4'te teorik dersi olan öğretim üyeleri ile kullanıcı girişi, soru kaydı, soru teknik analizi ve blok yürütme kurulu ile sınav soru seçimi modüllerinin pilot uygulaması gerçekleştirildi.

Mayıs 2010
EÜTF SoruBank®sistemine SSL 3.0 (Secure Socket Layer) sertifikası alındı.

Ocak-Mart 2010
EÜTF SoruBank®sistemi kullanıcı eğitimi EÜTF Temel Eğitici Gelişimi Programı kapsamına alındı.  Programa katılan 62 öğretim üyesi kişisel hesaplarını başarı ile kullanabilir düzeyde eğitimlerini tamamladılar.

Haziran-Temmuz 2009
EÜTF SoruBank®sisteminin pilot uygulamasında Dermatoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Patoloji Anabilim Dallarından
14 öğretim üyesi çalışmaya katıldı. Her anabilim dalında EÜTF SoruBank® tanıtımı ve soru kaydı için 1,5 saatlik
çalıştay düzenlendi. Öğretim üyelerinden EÜTF SoruBank® hesaplarına soru kaydetmeleri istendi.
Çalıştaylara katılan öğretim üyelerinden 11'i EÜTF SoruBank® hesaplarına toplam 57 soru kaydetti.
Kaydedilen 45 (%79) sorunun -teknik olarak- çoktan seçmeli soru yazma ilkelerine uygun olduğu değerlendirildi.

Mayıs 2009

EÜTF SoruBank®sisteminin kullanıcı girişi, soru kaydı ve soru teknik analizi modüllerinin pilot uygulaması için
Dermatoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Patoloji Anabilim Dalı başkanlıkları ile görüşülerek onay alındı.

Şubat 2009

EÜTF SoruBank®sisteminde sınav matrisi oluşturulması, soru seçimi ve soruların basımı ile ilgili
tanımlama çalışmaları başlatıldı. Pilot uygulama EÜTF Araştırma Etik Kurulu tarafından onaylandı.

Ocak 2009
EÜTF SoruBank®sisteminin kullanıcı girişi, soru kaydı ve soru teknik analizi
süreçleri web üzerindeki testleri başarı ile tamamlandı.

Kasım 2008

EÜTF SoruBank®sisteminin soru kaydı ve soru teknik analizi modülleri tamamlandı ve test edilmek üzere
www.sorubank.med.ege.edu.tr
web alanına yüklendi. EÜTF'de seçilecek üç (Temel, Dahili, Cerrahi)
anabilim dalında görevli öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilecek bir pilot araştırma planlandı.
EÜTF Araştırma Etik Kuruluna başvuruldu.  

Eylül 2008
EÜTF SoruBank®sistemi soru kaydı ve soru teknik analizi süreçlerinin kullanıcı arayüzleri tamamlandı.

Haziran 2008
EÜTF SoruBank®sistemine kaydedilecek sorulara uygulanacak teknik analiz sürecinin değişkenleri tanımlandı.

Nisan 2008
EÜTF SoruBank®sistemine kaydedilen soruların sistemde tutulacağı aşamalar belirlendi.

Mart 2008

EÜTF SoruBank®sistemi soru kaydı değişkenleri tanımlandı.

Ocak 2008

EÜTF SoruBank®sistemine EÜTF eğitim programında yer alan tüm teorik ders başlıkları tanımlanarak
sınıf, evre, blok, öğretim üyesi değişkenleri ile eşleştirildi.

Kasım 2007

EÜTF SoruBank®sistemine tüm EÜTF Öğretim Üyelerinin kaydı yapılarak kullanıcı hesapları oluşturuldu.

Temmuz 2007

EÜTF SoruBank®sistem kullanıcı rolleri ve yetki düzeyleri belirlendi.

Mayıs 2007

EÜTF SoruBank®sistemine EÜTF Anabilim/Bilim Dalı tanımlamaları eklendi.

Şubat 2007
EÜTF SoruBank®sisteminde yer alacak sınav ve soru tipleri ile özellikleri tanımlandı.

Aralık 2006
EÜTF SoruBank®sistemi için sunucu (server) donanımı kuruldu. Sistemin Yazılım Geliştirme aşaması
YeniHayat Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek.
Sistemin teknik şartname çerçevesindeki özellikleri için YeniHayat Bilişim'in
Yazılım Mühendisleri ile Sistem Analizi görüşmelerine başlandı.

Kasım 2006
EÜTF SoruBank® Sisteminin yazılım ve donanım teknik şartnameleri hazırlanarak Ege Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri onayına sunuldu.
EÜTF SoruBank® için www.sorubank.med.ege.edu.tr alan adı tahsisi sağlandı.

Ekim 2006
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Web Temelli SoruBankası Sistemi
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen bir proje olarak onaylandı.

Eylül 2006
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yazılı sınavlar aracılığı ile yapılan ölçme-değerlendirme
etkinliklerinin yararlılığını artırmak, öğretim üyelerinin soru ve sınavlara yönelik
işlerini kolaylaştırmak, öğretim sistemi ile sınavların ilişkisini entegrasyon
zemininde güçlendirmek amacıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Web Temelli SoruBankası Sistemi
[EÜTF SoruBank®]
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğüne proje önerisi olarak sunuldu. (Dr. S. Ayhan ÇALIŞKANDoç. Dr. H. İbrahim DURAKDr. S. Elif TÖRÜN,  Yrd. Doç. Dr. Ö. Sürel KARABİLGİNProf. Dr. Abdullah SAYINER)